Osigurajte svoje mjesto na 9. KFRM kongresu na vrijeme!

Kotizacija

Tip kotizacije Rana kotizacija do 25.02.2022. Kasna kotizacija od 25.02.2022.
Liječnici specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije 1.875,00 HRK 2.250,00 HRK
Specijalizanti 940,00 HRK 1.125,00 HRK
Osoba u pratnji 750,00 HRK 850,00 HRK
Liječnici drugih specijalnosti, Fizioterapeuti, medicinske sestre/tehničari 1.875,00 HRK 2.250,00 HRK

* Umirovljenici su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Kotizacija uključuje:

  • sudjelovanje na predavanjima
  • tiskani program i materijale kongresa
  • svečanost otvorenja i koktel dobrodošlice
  • obroke tijekom kongresa
  • pauze za kavu

U cijenu kotizacije uključen je PDV.

+

Rehatlon

Autobusni prijevoz

+

Druga obavijest