Osigurajte svoje mjesto na 9. KFRM kongresu na vrijeme!

Program

Preuzmite program u PDF formatu.

Kongresne sekcije

Rehabilitacija COVID-19 bolesnika

(Voditelji: Doc. dr. sc. Dubravka Bobek, Dr. sc. Darija Granec, Prof. dr. sc. Tea Schnurrer Luke Vrbanić)

 • Dr. sc. Đivo Ljubičić: Liječenje opstruktivnih plućnih bolesti u vrijeme COVID19 pandemije
 • Doc. dr. sc. Dubravka Bobek: Rehabilitacija bolesnika s plućnim bolestima u vrijeme COVID19 pandemije
 • Prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić: Izazovi neurorehabilitacije kod bolesnika s neurološkim posljedicama COVID-19 bolesti iz perspektive postakutne/ dugotrajne onesposobljenosti
 • Dr. sc. Darija Granec: Rehabilitacija bolesnika s izraženim mišićno-koštanim manifestacijama COVID-19

Ishodi u rehabilitaciji

(Voditelji: Doc. dr. sc. Frane Grubišić, Prim. dr. sc. Saša Moslavac)

 • Prim. dr. sc. Saša Moslavac: Mjere ishoda u rehabilitaciji
 • Prof. Francesca Gimigliano: Developing ClinFIT COVID19: an ISPRM initiative to scale up rehabilitation
 • Mr. Klemen Grabljevec: Outcomes in rehabilitation following patient selection for the management of disabling spasticity with intrathecal baclofen and/ or botulinum toxin type A
 • Doc. dr. sc. Frane Grubišić, Dr. sc. Igor Gruić: Analiza hoda kao mjera ishoda rehabilitacijskih intervencija – perspektiva kineziologa i kliničar

Nove tehnologije u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini

(Voditelj(i): Dr.sc. Ana Aljinović, Blaženka Nekić, dr. med., mr. Klemen Grabljevec)

 • Strahinja Došen: Istraživanja u robotici
 • Mr. Klemen Grabljevec: Klinička primjena robotike u rehabilitaciji
 • Dr. sc. Ana Aljinović: Targetirana radiofrekvencija
 • Doc. dr. sc. Ana Poljičanin: Primjena novih tehnologija u bolesnika s komorbiditetima+

Rehabilitacija koštano-mišićnih bolesti

(Voditelji: Prof. dr. sc. Nadica Laktašić Žerjavić, Prof. dr. Porin Perić)

 • Prof. dr. sc. Nadica Laktašić Žerjavić: Rehabilitacija bolesnika s vratoboljom
 • Prof. dr. sc. Porin Perić: Rehabilitacija bolesnika s mehaničkom križoboljom
 • Prof. dr. sc. Simeon Grazio: Rehabilitacija bolesnika s upalnom križoboljom
 • Dr. sc. Matija Žutelija Fattorini: Rehabilitacija križobolje u djece
 • Prof. dr. sc. Valentina Matijević: Rehabilitacija šepanja kod djece

Plenarno predavanje /Plenary lecture:

Aydan Oral:

“Physical and Rehabilitation Medicine: Perspectives on current status and future directions”

Radionice:

Primjena novih tehnologija u post- COVID19 rehabilitaciji

(Voditelji: Dr. Boris Bećir, Dr. sc. Ana Aljinović)

Primjena botulinum toksina u liječenju spasticiteta kod odraslih osoba

(Voditelji: Mr. Klemen Grabljevec, Doc. dr. sc. Žarko Bakran)

Funkcionalni testovi u plućnoj rehabilitaciji – spiroergometrija

(Voditelji: Doc. dr. sc. Dubravka Bobek, Dr. sc. Đivo Ljubičić)

* ograničen broj polaznika radionica. Uskoro više detalja.

Interaktivni paneli:

1. Quo vadis Cochrane?

(Voditelji/moderatori: doc. dr. Jure Aljinović (KBC Split), dr. sc. Tina Poklepović (Cochrane Hrvatska))

 • Doc. dr. sc. Jure Aljinović: Napredak u rehabilitaciji je i mogućnost davanja informiranog odgovora pacijentima – priča o interdisciplinarnoj suradnji unutar znanstvene zajednice
 • Prof. Francesca Gimigliano: Sharing evidence based communication with Cochrane Rehabilitation community and beyond
 • Prof. Aydan Oral: Cochrane Rehabilitation Cochrane Corners as “knowledge translation” tools

2. Rehabilitacija dječje dobi – izazovi i dileme

Voditelj/moderator: prof. dr. sc. Valentina Matijević (KBC Sestre Milosrdnice Zagreb)

 • Prof. dr. sc. Valentina Matijević: Uvodna riječ
 • Dr. Tatjana Šimunić: Status dječjeg fizijatra, funkcioniranje i status udruga koje „rehabilitiraju djecu s teškoćama u razvoju te funkcioniranje patronažne fizikalne terapije u re/habilitaciji djece. Pojam rane intervencije i socijalno-pravna pitanja u radu dječjeg fizijatra
 • Dr. Asja Rota Čeprnja: Postupnik habilitacije kod djeteta s oštećenjem pleksus brahijalisa (OPB)

3. Pravi put oporavka – značaj nutritivne potpore u rehabilitaciji

Voditelj/ moderator: prof. dr. sc. Tonko Vlak (KBC Split)

 • Doc. dr. sc. Tatjana Pavić: Nove spoznaje o sindromu gubitka mišićne mase i funkcije i terapijski pristup liječenju
 • Prof. dr. sc. Tonko Vlak: Ima neka tajna veza: Uloga nutritivne skrbi u procesu rehabilitacije
 • Dr. Silvija Mahnnik: Klinička prehrana i ishodi liječenja – rezultati istraživanja brzine oporavka i kvalitete života bolesnika
 • Usklađena rasprava

4. Rehabilitacija i reumatologija ruku pod ruku

Voditelji/moderatori: prof. dr.sc. Tatjana Kehler (Thallasoterapija Opatija) i prof. dr.sc. Simeon Grazio (KBC Sestre Milosrdnice Zagreb)

 • Moderatori: Uvodna riječ
 • Prof. dr. sc. Simeon Grazio: Uloga radne terapije u bolesnika s perifernim artritisom
 • Ivan Habulin, bacc. occup.th, Dr. Hana Skala Kavanagh, Doc. dr. sc. Frane Grubišić: Radna terapija poboljšava funkcionalni status bolesnika s reumatoidnim artritisom
 • Prof. dr. sc. Tatjana Kehler: Uloga kinezioterapije u bolesnika s aksijalnim spondiloartritisom (ankilozantnim spondilitisom
 • Prof. dr. sc. Tatjana Kehler: Nenad Petrc, mag. physioth.: Prednosti izokinetike u odnosu na konvencionalne vježbe u bolesnika s aksijalnim spondiloartrittisom(ili ankilozantnim spondilitisom) – Rasprava
+

Rehatlon

Autobusni prijevoz

+

Druga obavijest